ARMOA2017! Jumalasta

Emme voi tuntea Jumalaa samalla tavalla kuin jotain tässä maailmassa.
Häntä emme voi vangita määritelmiin tai sanoihin.
Hän on aina jotain muuta.

Kuitenkin voimme tietää / havaita / tuntea
(mitä sanaa haluammekin käyttää) Jumalasta jotain.
Kristillisessä kielenkäytössä puhutaan Jumalan ilmoituksesta.
Ajatus on, että hän itse paljastaa itsestään jotain – ja sen,
mitä hän paljastaa, on ihmiselle riittävästi

Mika Antila kirjoittaa:
– Kun Luther määrittelee Raamatun ja kristinuskon Jumalan, *
hän sanoo: ”Tätä on olla Jumala: ei ottaa vastaan, vaan antaa hyvää.”
Oikea Jumala on se, joka rakkaudestaan maailmaan ja ihmisiin
antaa, antaa ja antaa. Ensinnäkin, Jumala on luodessaan maailman
antanut kaiken meidän iloksemme.
Toiseksi hän on antanut ainoan Poikansa meidän puolestamme,
ettei synti, kuolema eivätkä pahan vallat voisi tätä luomisen
hyvyyttä meiltä viedä. Tässä hetkessä hän antaa sanansa ja
ehtoollisen kautta Pyhän Hengen ja uskon, joka saa meidät
iloitsemaan tästä Jumalan loppumattomasta hyvyydestä.

*     *     *

Raamatussa on – monien ihmisten puhetta Jumalalle ja Jumalasta –
kuvattu monia yhteisön ja yksityisten ihmisten kokemuksia
Jumalan puhuttelusta erilaisissa elämän tilanteissa – historian
tulkintaa Jumalan johdatuksena
Aivan erityisesti Jumala ilmoittaa itsensä Jeesuksen elämässä
sanoissa ja teoissa. Hänessä näemme Jumalan kasvot;
kuulemme Hänen äänensä.

Mitä me ajattelemme Jumalasta?
Mitä elämän kokemuksemme meille puhuu ja miksi?

Esa Mierlahti
kirkkoherra