31.10.1517 – 31.102017

Lokakuun 31. päivänä viisisataa vuotta sitten eräs munkki ja pappi,
Martti Luther nimeltään, julkaisi teesinsä. Hän oli huolissaan siitä suunnasta,
mihin kirkko oli kulkemassa, ja sen tien seurauksista.

Luther ei halunnut hajottaa vaan korjata. Hän halusi, että palataan lähteille.
Nykyään ehkä sanoisimme, että palataan perustehtävään ja karsitaan
ne polut, joissa on etäännytty liian kauas perustehtävästä.
Teesit hän kirjoitti ”rakkaudesta totuuteen ja halusta tuoda se julkisuuteen”.

Lokakuun 31. päivänä alkaa ekumeeninen Reformaation merkkivuosi.
Luther ei varmaankaan alussa aavistanut,
minkä merkityksen hänen teesinsä saivat ja
mihin tapahtumat johtivat.

Voi olla, että me tavalliset suomalaiset tänään, emme aavista,
miten paljon Reformaatio on vaikuttanut siihen,
millaiseksi elämänpiirimme on muodostunut
– mitä maailmanmenosta ajattelemme ja – miten toimimme.

Merkkivuoden valtakunnallinen teema Armoa 2017! nousee
Lutherin ajattelusta. Merkkivuosi haastaa pohtimaan,
mitä armo ja armollisuus ovat ja miten ne näkyvät nykypäivänä.
Merkkivuotta vietetään yhteistyössä Suomi100-juhlavuoden kanssa.

Jos haluamme ymmärtää tätä aikaa ja hahmottaa mahdollista tulevaisuutta,
on tunnettava jotain menneestä.
Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän ajattelen, että tuo totta.
Nuorempana ajattelin vain tätä päivää ja tulevaa.

Merkkivuoden kunniaksi kirjoitan näille sivuille epämääräisin
väliajoin lyhyitä juttuja otsikolla ARMOA 2017! .
Näissä jutuissa tuon esille sellaisia Lutherin keskeisiä ajatuksia,
mitkä itselleni ovat olleet merkittäviä. Ajastuksella:
näinkin kristillisyyttä ja elämää voi hahmottaa ja ajatella.

Esa Mierlahti
kirkkoherra

Reformaatio 2017 sivuilla on Miikka Anttilan blogi –kirjoituksia
otsikolla Luterilaisia ajatuksia.
http://www.reformaatio2017.fi/category/luterilaisia-ajatuksia/
Niihin kannattaa tutustua, koska ne ovat asiantuntevia ja
niihin näissä lyhyissä testeissä viittaan (vaikken lähdettä aina
mainitsekaan).